VIRTUS

VIRTUS

På vår avdelning Virtus tar vi emot pojkar som är 14-20 år gamla, ifrån hela landet. Vi tar emot ungdomar som uppvisar sexuell beteendeproblematik. Denna problematik kan ofta komma i kombination med andra antisociala beteenden såsom viss kriminalitet, kontakt med droger och neuropsykiatrisk problematik. Varje individ är unik och kommer med sin egen historia, vilket vi bemöter genom att utforma individanpassade behandlingsplaner utifrån de metoder som vi kan erbjuda.

INDIVIDUELL BEHANDLING

 

 

Varje ungdom som skrivs in hos oss ska ha en individuellt utformad behandlingsplan som syftar till att tillgodose alla behov. Processen börjar där ungdomen befinner sig vid inskrivningen och arbetar med behandlingen framåt, steg för steg. Personalen har kompetens inom ett antal behandlingsinsatser som bedrivs inom boendets verksamhet. Vid behov av ytterligare insatser har vi även möjlighet att ta in resurser och utöka behandlingen i samarbete med psykolog eller sjuksköterska. Utöver dessa insatser använder vi oss av riskbedömningsverktygen ERASOR och SAVRY för kartläggning av ungdomen och kan även revidera befintliga riskbedömningar. Vi strävar ständigt efter att utöka vår kompetens och uppdaterar våra behandlingsmetoder här på hemsidan när de tillkommer.