VENUS

VENUS

Venus är en avdelning som kommer att öppna upp under 2020. Behandlingshemmet kommer att bestå utav 8 platser för flickor mellan 13-18år.

Målgruppen: Flickor med psykisk ohälsa, utåtagerande beteenden, självskadebeteenden, hedersrelaterad problematik, självdestruktivitet, riskbruk eller begynnande missbruk, kriminalitet eller annan utsatthet.

 

Förboka plats genom att mejla placera@colosseumbehandling.se