VÅRDKEDJA

TRYGGA ÖVERGÅNGAR

För att våra ungdomar ska ha en trygg placering hos oss är det viktigt att det finns en komplett vårdkedja. På så vis kan ungdomarna prövas inom ramarna för vår verksamhet och undvika att bli förflyttade innan de är redo. Det ger oss även förutsättningar för att kontinuerligt arbeta med ungdomarna under hela behandlingsprocessen. Vårdkedjan består av behandlingshem, stödboende och träningslägenhet. Om ungdomen under övergången visar sig behöva ta ett steg tillbaka, så finns vi redo för att ta emot.