VÅRDKEDJA

VÅRDKEDJA

Utan en vårdkedja/helhetslösning för ett behandlingshem blir inte placeringen långsiktig eller hållbar. Vårdkedjan står för trygghet, trygghet för ungdomen att under olika stadier i behandlingen få möjligheten att beprövas utan att förflyttas vidare. Detta ger förutsättningar för vår personal att arbeta med ungdomen under hela behandlingsprocessen.

Resultatet blir bättre och hållbar vilket leder till färre placeringar och bättre förutsättningar för våra ungdomar i framtiden. Här får ungdomen en ärlig chans till ett förändringsarbete. Vi på Colosseum behandling tror därför just på en vårdkedja.  Alla våra behandlingshem har en komplett vårdkedja. Från behandlingshemmet, stödboende och till sist träningslägenhet.