VARDAG

VÅRA PRIORITERINGAR I VARDAGEN

 

HEM 

Vår högsta prioritet är att våra ungdomar ska uppleva en trygg och stabil hemmiljö på våra boenden. Därför har vi lagt stor vikt vid att utforma miljön med betoning på lugn och harmoni. Oavsett hur dagen har varit så ska ungdomarna kunna komma hem till ett ordnat hem där de bemöts med respekt och omtanke. Vår utgångspunkt är att alla ungdomar, oavsett problematik, är mottagliga för att lära sig värdet av att respektera sitt hem och omgivning vilket vi arbetar med dagligen.

KOST

För att kunna ta sig igenom dagarnas planering är näringsrik kost en central del i vardagen. I vårt kök serveras därför varierade och nyttiga maträtter, i så stor utsträckning som möjligt med ekologiska och närodlade livsmedel. Tillsammans med personalen sköter även ungdomarna om vårt växthus och våra odlingar där vi får en del av våra frukter och grönsaker ifrån. Vårt mål är att ge ungdomarna förståelse och respekt för hur maten hamnar på deras tallrik genom aktiva handlingar.

AKTIVITETER

Den dagliga verksamheten präglas av en mängd aktiviteter som syftar till att väcka nya, sunda intressen hos ungdomarna. Vi schemalägger gemensamma aktiviteter med avsikten att dessa ska utveckla ungdomarnas förmåga till samarbete, självinsikt och initiativ. Regelbundna moment som gruppträning, yoga, meditation och friluftsaktiviteter sker strukturerat tillsammans med erfaren personal. Vid aktiviteter utanför hemmet arbetar vi konsekvent med färdighetsträning och nya utmaningar för ungdomarna som syftar till att förbereda dem för ett liv på egen hand.

FRAMTID

Valen vi gjort i utformningen av vår verksamhet, är medvetet riktade för att vidga ungdomarnas världsbild i flera avseenden. Vår inställning är att en ungdom ska vara frihetsberövad en så kort tid som möjligt, då långa placeringar kan vara skadliga. Därför tar vi vara på alla tillfällen som ges till att öva, samtala och förbereda ungdomen. Detta helhetsgrepp möjliggör en behandlingsplacering där tiden kan ägnas åt sådant som är meningsfullt och väsentligt såväl nu som för framtiden.