Highlights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc pretium enim nec ex molestie mattis. Sed non pellentesque mauris. Vivamus imperdiet turpis lacus, id consequat eros condimentum eget habitant morbi

Målgrupp: Colosseum Behandling arbetar med ungdomar från hela landet som har mångsidig problematik, Avdelning Virtus har spjutkompetens för att huvudsakligen ta emot ungdomar som uppvisat sexuella beteendeproblem i kombination med kriminalitet och/eller missbruk samt diagnoser. Ungdomen skall ha uppvisat attityder samt beteenden som stödjer sexuella övergrepp, varit sexuellt utåtagerande, tidigare blivit dömd för snarlika brott men ej fått adekvat behandling, eller i utslussfas från slutenvård. 

Då problematiken sällan kommer på egen hand, har vi förmåga, ambition, kunskap och erfarenhet från tidigare låst behandling inom övergrepsspecifikt arbete att behandla ungdomar med mild till avancerad eller långvarig kriminalitet eller missbruk av narkotika. Pojkarna skall vara 15–19 år vid inskrivningstillfället, hela behandlingen är individanpassad utifrån ungdomens problematik. En placering på behandlingshemmet kan avse akutplacering, behandling, utredning och skydd.

Highlights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc pretium enim nec ex molestie mattis. Sed non pellentesque mauris. Vivamus imperdiet turpis lacus, id consequat eros condimentum eget habitant morbi

Meet Emma

July 23, 2018

Bloom, Book Signing • San Francisco, CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et nisi mattis, bibendum mi vel, interdum urna. Donec in augue sed turpis hendrerit semper. 

August 10, 2018

Draft, Book Reading • Los Angeles, CA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et nisi mattis, bibendum mi vel, interdum urna. Donec in augue sed turpis hendrerit semper. 

Schedule an Event

events@divisophia.com

Contact Agent

publishing@divisophia.com

Contact Author

author@divisophia.com