COLOSSEUM BEHANDLING

Vi är Colosseum Behandling

Vår verksamhet och företagsidé grundar sig i en vision, visionen att skapa rätt förutsättningar för att
alla människor skall kunna göra ett förändringsarbete – vi vill hjälpa, och vi kan hjälpa. Vår filosofi
grundar sig på att en djupare förändringsprocess är möjlig för precis alla, med rätt förutsättningar.
Ingenting får åsidosättas, glömmas eller väljas bort för att det är obekvämt, svårt eller jobbigt att
arbeta med.

I ett samhälle där många behöver hjälp, där utsatthet, desperation, utanförskap och våld har
eskalerat i en förödande takt – har en ny generation ungdomar växt fram, och vi är den nya
generationens behandlingshem för ta oss an uppgiften att skapa förändring i en tid där hopplösheten
växer fram i både ungdomar och samhället och i en – där ser vi istället hopp och möjligheter.

Och ur dettas föddes idén med Colosseum. Ingenting är omöjligt att förändra, ingen människa är för
svår för att hjälpa, ingen ungdom förtjänar att bli lämnad utan rätt hjälp. Vi tar oss an det andra
instanser undviker eller misslyckas med. Där ger vi istället aldrig upp – och kommer att lyckas.

Önskar du bli kontaktad? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

11 + 15 =