OM OSS

Vi är Colosseum Behandling

Vi är två unga individer i 30-års åldern som startat Colosseum Behandling. Vi fann varandras intressen och passion för behandlingsarbetet, men även ett gemensamt synsätt på behandling för unga flickor och pojkar som den utlösande gnistan. Vår bakgrund med 21 års gemensam erfarenhet inom Skola, Ideella verksamheter, HVB-verksamheter och många år slutligen inom den låsta vården inom SiS.

Under 2017/2018 har vi gemensamt format innehållet av vår filosofi, Nya Generationens Behandling samt vad det ska innehålla i praktiken utöver våra evidensbaserade insatser som grund. Vårt koncept är hållbart, långsiktigt, skräddarsytt och personligt anpassat, för hos Colosseum kommer alltid individens behov vara i fokus, för ingen människa är den andra lik. Vi på Colosseum tror på allians, gemenskap och individuell utveckling. Vi värnar om arbetsmiljön inom yrkesområdet, där av anser vi att nyckeln till bästa behandling ligger i personalen, och att ge rätt förutsättningar för personal vilket genererar absolut det bästa av varje individ, den bästa investeringen är i människan. Därför är personalen noggrant utvalda och består av kollegor med lång erfarenhet inom alla olika kompetensområden som är vitala för verksamheterna och för ungdomars utveckling, motivation och förändring.

Vår tacksamhet att just fått ta del av dessa människor i den verksamhet vi format, är ovärderligt för oss, tillsammans är vi beredda att gemensamt möta ungdomar från hela Sverige och hjälpa den Nya Generationens Ungdomar med den moderna, Nya Generationens Behandling.”

Norik Norayer Topalian

Richard Olsson