FILOSOFI & VISION

FÖRÄNDRINGSARBETE I VARDAGEN

Idag möter vi en grupp ungdomar som uppvisar problematik i en omfattning som samhället inte är rustat för. Vi på Colosseum Behandling har sett ett ökat behov av nya behandlingsformer för att kunna bemöta dessa ungdomars behov. Genom vår samlade erfarenhet och kompetens har vi därför utformat ett nytänkande behandlingskoncept. Vi erbjuder behandling utformad efter individens behov i kombination med en strukturerad och aktivitetsbetonad vardag i gemenskap. Syftet är att vidga ungdomarnas perspektiv på samhället och främja möjligheten till ett liv i trygghet. Vår filosofi är att förändringsarbetet pågår ständigt, såväl i behandlingsmomenten som i vardagslivet.