FILOSOFI & VISION

Colosseum bygger på våran filosofi – Den Nya Generationens Behandling.

Dagens komplexa ungdomar, oavsett problematik eller historik behöver nya moderna insatser som är anpassade för just dem. Här på Colosseum har vi förmåga att ta oss an dessa ungdomar, få en förståelse för deras problematik och erbjuda dem en ny syn på behandling och sig själva. Vår filosofi bygger på att ungdomen redan från dag ett inkluderas i sammanhanget, i kombination med ett nytänkande kring insatserna som ungdomen bedöms behöva, utöver de evidensbaserade behandlingsmetoder vi använder så lägger vi stor vikt vid de resurser som sätts in i vardagen, för det är i vardagen förändringsarbete pågår.

Vad prioriterar Colosseum?

Vi anser att våra ungdomar behöver en miljö som präglas av lugn och harmoni, här får våra ungdomar en chans att bo i en miljö som är noga tilltänkt med ljus, ljud och inredning. Boendemiljön skapar förutsättningar för att ungdomens behandling skall bli lyckad. 

Utöver miljön, så finns det andra verktyg vi på Colosseum prioriterar. Att maten skall vara näringsrik är en självklarhet, men vi tar steget längre och bara serverar ekologisk mat. På hemmet har vi växthus och odlingar, där vi får en del av våra grönsaker och frukt ifrån. 

Vår vision är att alla ungdomar är mottagliga att bo i en sådan miljö, där hemmet och maten värdesätts och respekteras oavsett problematik. Utöver detta så bygger våran filosofi på att man skall kombinera detta med andra metoder som kan gynna ungdomen. Dessa metoder är schemalagda för alla som bor på Colosseum. Mindfulness och Yoga är en integrerad del av morgonrutinerna för ungdomarna, som görs strukturerat med instruktör. Allt detta syftar till att ge ungdomen verktyg att bygga på sin självrespekt och självinsikt. 

Det gäller att skapa ett lugn och en harmoni för en ungdom som tidigare saknat båda delarna, annars skapar vi som behandlingsteam inte förutsättningar för att ungdomen skall kunna tillgodose våra behandlingsmetoder för att nå önskat resultat. 

En annan del av Colosseums filosofi handlar om att vidga ungdomens syn på samhället och världen. Vi skapar detta genom att utbilda ungdomarna i samhällsfrågor och andra krav samhället ställer på vuxna. Världsbilden vidgar vi för ungdomarna genom att bjuda in dem till nya situationer och utmaningar i vardagen. Detta kan vara genom friluftsliv, resor efter årstid till t.ex fjällen eller skärgården. Även behandlingsinsatser sker utomhus. 

Långa placeringar kan vara skadliga för ungdomen. En ungdom skall vara frihetsberövad så kort tid som möjligt, därför anser vi att det ovan är vitalt för att lyckas skapa rätt förutsättningar att lyckas i behandlingen. På Colosseums behandlingshem arbetar vi intensivt med varje placerad ungdom så att tid inte spills på irrelevanta saker i ungdomens vardag.