BEHANDLINGSMETODER

Utredningsinnehåll

– ERASOR – (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism) 

– SAVRY – (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) 

– TSCC (Trauma Symptom Checklist for Children) 

– TBA – (Beteendeanalys, funktionell analys) 

– NP-utredning – (vid behov, Neuropsykiatrisk Utredning) 

Behandlingsinnehåll

– ART – Aggression Replacement Therapy 

– Behandling mot kriminalitet

– ÅP – Återfallsprevention 

– Övergreppsspecifik Samtalsbehandling 

– Sex och samlevnad, Sexualkunskap 

– KBT/DBT invidualterapi inriktning missbruk/övergrepp 

– Aktiv Sorgebeaarbetning